Rakennusoikeus - UNUTULMAZ LAW OFFICE ALANYARakennusoikeus

-Pakkolunastuksen kumoamiskanne
- Kanne koskien haltuunottoa ilman pakkolunastusta sekä laitonta haltuunottoa
- Hinta/Arvoselvitys sekä rekisteöintikanne
- Kaupungin hallinnon asumislupia (iskan) koskevat valitukset sekä oikeustoimenpiteiden seuranta 
- Laittomien rakennusten sakkorangaistusten kumoamiskanne
- Purkupäätöksen kumoamiskanne